Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ


2021-06-25 - Ngày 24⁄6⁄2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ. Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các chủ dự án cần quan tâm, tuyển dụng lao động trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án ngoài ngân sách…

Cùng đi trong Đoàn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án: Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2, Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A, Nậm So 2, Nậm So 1. Sau khi khảo sát thực địa và nghe các chủ dự án báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, về việc sử dụng lao động, đặc biệt là lao động địa phương, vấn đề đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường, các đồng chí trong Đoàn công tác đã đánh giá về tiến độ, một số hạn chế còn tồn tại của các chủ dự án, trong công tác sử dụng nhân công lao động người địa phương và đảm bảo các phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động tại các khu vực công trường...

Các đồng chí trong Đoàn công tác xem Tổng Mặt bằng thi công cụm công trình thủy điện Nậm Pạc.

Phát biểu chỉ đạo tại các nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng khẳng định tỉnh Lai Châu luôn chào đón các nhà đầu tư đến với tỉnh, đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các chủ đầu tư trong thời gian vừa qua, nhất là nỗ lực vượt qua khó khăn dịch bệnh, giá cả vật tư tăng cao… nhưng vẫn đảm bảo tiến độ của dự án. Đặc biệt một số dự án dự kiến vượt tiến độ so với cam kết, một số dự án đã quan tâm tuyển dụng con em địa phương đi đào tạo, ký hợp đồng lao động dài hạn và ngắn hạn; một số dự án đã động viên người lao động hoạt động, làm việc trong phạm vi công trình để phòng, chống dịch Covid-19... Chỉ ra một số hạn chế trong quá trình kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đề nghị các chủ đầu tư bên cạnh sự chia sẻ, hỗ trợ của tỉnh, các chủ đầu tư cần đồng hành với tỉnh, tăng cường thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, thực hiện đúng cam kết, thể hiện quyết tâm hoàn thành trước tiến độ, sớm đưa các nhà máy vào hoạt động để đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, qua đó khẳng định thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp và tạo sự lan tỏa trong các chủ dự án.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chỉ đạo ngay tại thực địa.

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư quan tâm, ưu tiên tuyển dụng các lao động là người địa phương, nhất là con em tại nơi có dự án, tạo sinh kế, việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương; đảm bảo các hợp đồng, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động… Đồng chí cũng nêu rõ về việc hàng nghìn lao động ở các tỉnh có dịch trở về địa bàn tỉnh chưa có việc làm, vì vậy cần quan tâm, tuyển dụng lao động là con em trên địa bàn, tiếp tục quan tâm cử đi đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. Đây không chỉ là việc thực hiện cam kết với chính quyền mà còn là sự tri ân, quan tâm đối với Nhân dân trên địa bàn.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị các chủ đầu tư không được chủ quan, lơ là, đặc biệt là các chủ đầu tư có sử dụng công nhân kỹ thuật là người nước ngoài, phải đảm bảo công tác khai báo y tế theo đúng quy định, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường, xây dựng phương án phòng, chống cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền tới người lao động... thực hiện đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Các đồng chí trong Đoàn công tác xem hoạt động Tủ điều khiển bộ sấy tại dự án thủy điện Nậm Pạc 2.
Đại diện Sở Y tế trao đổi với Chủ dự án về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trực tiếp thực địa kiểm tra phần thi công tuyến năng lượng của dự án thủy điện Nậm Xe 2A...
Đoàn công tác đánh giá sau khi đi kiểm tra tại dự án thủy điện Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A.
Đoàn kiểm tra xem Trung tâm điều hành của dự án thủy điện Nậm So 2.

Nguồn:Trần Thu