Lai Châu: Phát hiện và xử lý 73 vụ vi phạm vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép


2014-07-10 - Sáu tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 73 vụ vi phạm vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép

         Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, bám sát các văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm gia cầm trái phép trên tuyến biên giới, trong thị trường nội địa và đạt được kết quả tích cực, kiểm soát tốt dịch cúm gia cầm và các chủng loại vi rút cúm gia cầm, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh gia cầm, nhân dân và nhất là cư dân khu vực biên giới về tác hại cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh  từ gia cầm đối với sức khỏe con người.

          Sáu tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng đã xử lý 73 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm, thu giữ 29.939 con gà, vịt, ngan giống; 17.050 quả trứng; 2.877 kg gà, vịt lông; 50 con chim bồ câu; 458 kg gà, vịt đông lạnh; 60 kg sản phẩm gia cầm; trị giá tịch thu tiêu hủy ước tính  hơn 750,8 triệu đồng; phạt VPHC là 36,5 triêu đồng.

         Sáu tháng cuối năm hoạt động buôn bán, vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép còn diễn biến phức tạp, hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra quyết liệt hơn, theo dõi, nắm bắt tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia từ bên ngoài vào tỉnh, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực giáp biên giới, hai bên cánh gà cửa khẩu, chợ biên giới, đường mòn, lối mở, các điểm tập kết mua bán gia cầm, đẩy mạnh kiểm dịch tại các chốt kiểm dịch, các chợ đầu mối, nơi giết mổ gia cầm tập trung và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong buôn bán, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép theo quy định của pháp luật.

Nguồn:Nguyễn Duyên