Lai Châu: Tăng cường phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa lũ năm 2021.


2021-05-07 - Ngày 27⁄5⁄2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1461⁄UBND-KTN về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021. Để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021; ngày 13⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 561⁄SCT-QLNL đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến tới người lao động, người dân phía hạ du công trình thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021.

2. Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực công trình nhằm đảm bảo việc chống ngập úng, sạt lở khi mưa lũ xảy ra; chống trôi nổi các bồn chứa xăng dầu khi bị ngập nước; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đập đầu mối, đảm bảo an toàn điện.

3. Đối với các công trình sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn panô, biển báo phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường; các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất như bờ sông, bờ suối, lũ ống, lũ quét phải có đánh giá, cánh báo cho nhân dân.

4. Đối với công trình đang thi công xây dựng: phải lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.

5. Đối với các hệ thống cột điện: Yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các loại cột điện hiện hữu đang khai thác; thực hiện gia cường, giằng chống, thay thế đối với các trường hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu; thực hiện nghiêm công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cột điện đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa bão.

6. Đối với các công trình hồ đập: Tiếp tục rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung tại Công văn 561/SCT-QLNL ngày 13/4/2021 của Sở Công Thương về việc về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021./.

Nguồn:Phòng QLNL