Lai Châu: Kết quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2014


2014-07-08 - Những tháng đầu năm 2014 hoạt động khuyến công đã tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đạt được những kết quả tích cực:

          Hoạt động khuyến công: Đang triển khai 03 đề án thuộc chương trình khuyến công Quốc gia năm 2014 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, gồm: Đề án đào tạo nghề chế biến chè cho 105 công nhân của Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh tại thành phố Lai Châu; kinh phí thực hiện 78 triệu đồng; Đề án mô hình trình diễn sản xuất tăm hương cho Công ty TNHH một thành viên Quang Vĩ tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ; kinh phí thực hiện 100 triệu đồng; Đề án hỗ trợ thành lập doanh nghiệp cho 15 cơ sở sản xuất công nghiệp; kinh phí thực hiện 75 triệu đồng (hỗ trợ thực hiện các nội dung: tư vấn đăng ký kinh doanh, lệ phí thành lập doanh nghiệp; mỗi cơ sở 5 triệu đồng).

          Hoạt động xúc tiến thương mại: Tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Lai Châu năm 2014 theo Quyết định số 678/QĐ-BCT ngày 20/01/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt đợt 1 Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2014 nhân dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh với quy mô 358 gian hàng, trong đó có 60 gian hàng nước ngoài. Qua đó tăng nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần bình ổn thị trường, đồng thời giới thiệu thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi đầu tư và quảng bá những sản phẩm hàng hóa dịch vụ có lợi thế của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và Quốc tế.

         Tham gia Hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên 2014 được tổ chức vào tháng 3/2014 tại tỉnh Điện Biên để giới thiệu một số mặt hàng có lợi thế của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp vùng Tây Bắc. Xây dựng kế hoạch tổ chức 04 phiên chợ để đưa hàng Việt về các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Than Uyên và Tam Đường.

          Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến công và xúc tiến thương mại những tháng cuối năm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại trong công tác phát triển sản xuất, kinh doanh. Xây dựng các kế hoạch công tác xuống cơ sở nhằm thu thập thông tin về tiềm năng xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất công nghiệp, xúc tiến thương mại của các tổ chức, cá nhân để từ đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Tăng cường tìm hiểu các thông tin về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp thông tin và tư vấn cho các cơ sở sản xuất CNNT./.
 

Nguồn:Nguyễn Hương