Kế hoạch ứng phó với từng tình huống dịch bệnh COVID-19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-05-04 - Ngày 04⁄5⁄2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 37⁄KH-BCĐ ứng phó với từng tình huống dịch bệnh COVID-19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                                        Chi tiết Kế hoạch số 37/KH-BCĐ xem tại đây

Nguồn:Trần Thu