Tăng vường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp


2021-05-21 - Ngày 21⁄5⁄2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4150⁄BYT-MT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

 

                         Chi tiết Công văn số 4150/BYT-MT xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu