Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19


2021-05-24 - Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 110⁄TB-VPCP ngày 18⁄5⁄2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

 

                                            Chi tiết Thông báo số 110/TB-VPCP xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu