Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch covid-19


2021-05-24 - Ngày 24⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1410⁄UBND-VX về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch covid-19

 

                              Chi tiết Công văn số 1410/UBND-VX xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu