Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Pục, Khẻ Ló, Nậm Luồng 1, Thu Lũm, Nậm Chản 1, An Hưng, Nậm Xí Lùng B vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2020-10-15 - Ngày 05⁄10⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2590⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

           Chi tiết Quyết định số 2590/QĐ-BCT xem tại đây

 

Nguồn:Phòng QLNL