Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các Dự án thủy điện: Nậm Đắc, Can Thàng, Nậm Hản A, Nậm Pồ vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-03-21 - Ngày 19⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 956⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Quyết định số 956/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL