Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Suối Ngầm, Củm 7, Cử 1, Cử 2, Mường Mô, Thò Ma vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2020-10-30 - Ngày 15⁄10⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2679⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Quyết định số 2679/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL