Quyết định về việc phê duyệt bổ sung 05 Dự án thủy điện nhỏ với công suất 82,8MW vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2020-10-01 - Ngày 21⁄9⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2468⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

       Chi tiết Quyết định số 2468/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL