Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đông Pao và Mường Mít trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-04-01 - Ngày 29⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1018⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đông Pao và Mường Mít trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                   Chi tiết Quyết định số 1018/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu