Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Bon 1, Nậm Be 2, Thọ Gụ 1, Thọ Gụ, Nậm Nhọ 1, Là Si 1A vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-03-15 - Ngày 08⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 802⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Quyết định số 802/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu