Quyết định về việc phê duyệt bổ sung các DATĐ: Nậm Chà, Nậm Nhé vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-02-15 - Ngày 01⁄2⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 330⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                         Chi tiết Quyết định số 330/QĐ-BCT xem tại đây

 

 

Nguồn:Phòng QLNL