Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.777,9 tỷ đồng.


2014-06-05 - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm năm 2014 ước đạt 1.777,9 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch năm 2014, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Quốc doanh ước đạt 466,75 tỷ đồng, đạt 51,12% kế hoạch năm 2014, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; Kinh tế ngoài Quốc doanh ước đạt 1.311,1 tỷ đồng, đạt 52,7% kế hoạch năm 2014, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 1.559,8 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch năm 2014, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 120 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch năm 2014, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 98 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Xăng dầu các loại 22.120 tấn (trong đó dầu hoả 32 tấn); muối iốt và sản phẩm từ muối 1.363 tấn; vật tư nông nghiệp 29.984 tấn; giống nông nghiệp 745 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 23.760 triệu đồng; giấy vở học sinh 189 tấn; hàng nông sản 16.905 tấn.

Hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng vẫn diễn ra bình thường. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.566,1 nghìn USD, đạt 39,76% kế hoạch năm, giảm 23,35% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguồn:Trần Thu