Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021


2021-04-14 - Thực hiện Chỉ thị số 05⁄CT-BCT ngày 06⁄4⁄2021 của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 07⁄CT-UBND ngày 07⁄4⁄2021 của UBND tỉnh về việc về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Ngày 13⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 561⁄SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức  giúp nâng cao nhận thức về những nguy cơ, hiểm họa do thiên tai gây ra và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác PCTT&TKCN tại đơn vị.

2. Rà soát, cập nhật bổ sung, hiệu chỉnh phương án PCTT&TKCN phù hợp với đặc thù của đơn vị đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra.

3. Kiện toàn tổ chức, lực lượng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó thiên tai với hiệu quả cao nhất; xây dựng phương án, kế hoạch PCTT&TKCN, tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát huy hiệu quả cao nhất về nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

5. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đợt thiên tai và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc theo đúng quy định; bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt.

6. Công ty Điện lực Lai Châu, Chủ đầu tư các công trình thủy điện và các doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu: Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ nêu cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Công ty Điện lực Lai Châu: Tiến hành kiểm tra hệ thống trạm biến áp và tuyến đường dây do Công ty đang quản lý vận hành; kịp thời gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ không đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra; phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào công trình điện đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để kịp thời khắc phục sự cố xảy ra, không để mất điện kéo dài tại khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai.

Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh: Triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các quy định của pháp luật về công tác phòng chống thiên tai. Trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Đối với các công trình thủy điện đang vận hành phát điện: Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng của các hạng mục công trình như đập dâng, công trình xả lũ, cửa nhận nước... các thiết bị cơ khí và thiết bị điện; khắc phục kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có) để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ. Rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mọi tình huống. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; tăng cường cảnh báo đến Nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, thông báo về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Báo cáo hiện trạng đập và hồ chứa theo biểu mẫu số IV và lập cơ sở cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa theo biểu mẫu số VII, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương gửi Sở Công Thương theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi xây dựng công trình lập phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Điều 24, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Đối với các công trình thủy điện đang thi công xây dựng: Khẩn trương lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Rà soát các hạng mục công trình, đê quây, bãi thải, khu nhà ở, lán trại của công nhân nhằm phát hiện sớm các nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để kịp thời triển khai các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính mạng con người và tài sản. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ và dừng mọi hoạt động thi công xây dựng, di dời người, thiết bị về vị trí an toàn trước các trận mưa, lũ lớn xảy ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: Xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trong mùa mưa lũ và sẵn sàng phục vụ các vùng bị thiên tai; chủ động rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn, phòng chống ngập các công trình, cửa hàng xăng dầu, chống trôi nổi các bồn chứa xăng dầu khi bị ngập nước. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá bán, thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng để thuận tiện cho người mua hàng quan sát.

Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu: Chủ động tăng nguồn hàng dự trữ trong các kho, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ tại trung tâm các huyện và các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ để đảm bảo đủ lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Đồng thời, chủ động, sẵn sàng cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho vùng bị thiên tai.  

Nguồn:Phòng QLNL