Hội nghị phổ biến các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng


2014-06-23 - Sáng ngày 23⁄6⁄2014, Sở Công thương Lai Châu phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương; đồng chí Trần Văn Sáng, Phó Giám đốc Sở Công thương; cán bộ, công chức thuộc các phòng ban liên quan của Sở Công thương và cán bộ, nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng tại tỉnh Lai Châu.

Tại Hội nghị, các học viên được phổ biến các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6223:2011 về an toàn đối với cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng và được giải đáp các thắc mắc liên quan.

Thông qua Hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nguồn:Trần Thu