XNK

Về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc


2021-04-06 - Ngày 01⁄4⁄2021, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 175⁄XNK-NS Về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc

 

                          Chi tiết Văn bản số 175/XNK-NS xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM