Đóng điện TBA 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu


2021-02-26 - Ngày 26⁄2, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 (220⁄110⁄22kV -250MVA) trạm biến áp 220kV Mường Tè và Công trình đường dây 220kV Mường Tè- Lai Châu.

  Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận và quản lý vận hành sau khi hoàn thành. TBA 220kV Mường Tè (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) có tổng mức đầu tư 436,68 tỷ đồng được xây dựng mới kiểu ngoài trời, với quy mô 02 MBA 220kV-250MVA, trong đó, giai đoạn này lắp 01 MBA 220kV-250MVA. Phía 220kV lắp đặt theo sơ đồ 2 thanh cái, đầy đủ thiết bị cho 04 ngăn lộ 220kV (trong đó gồm 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn liên lạc, 02 ngăn đường dây mạch kép). Phía 110kV lắp đặt theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, đầy đủ thiết bị cho 12 ngăn lộ 110kV (trong đó gồm 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn đường vòng, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn kháng và 10 ngăn đường dây), và dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ trong tương lai.

Công trình đường dây 220kV Mường Tè-Lai Châu có tổng mức đầu tư 344,96 tỷ đồng được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Mường Tè và huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Dự án có tổng chiều dài 51,8 km, điểm đầu là TBA 220kV Mường Tè và điểm cuối là TBA 500kV Lai Châu. Tuyến đường dây có chiều dài 51,8km gồm 2 mạch.

Việc hoàn thành 2 dự án sẽ đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực lên lưới điện quốc gia. Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cập và ổn định vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia. Giảm tổn thất công suất và điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.  

Nguồn:Phòng QLNL