Quyết định ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu


2021-02-05 - Ngày 05⁄02⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 03⁄2021⁄QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

 

                                           Chi tiết Quyết định xem tại đây

 

 

Nguồn:Trần Thu