Sở Công Thương Lai Châu: Hướng dẫn phòng dịch bệnh Covid-19 tại chợ, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ


2021-02-01 - Thực hiện Thông báo số 04⁄TB-UBND ngày 28⁄01⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về thông báo Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; ngày 29/01/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 187/SCT-QLTM về việc hướng dẫn phòng dịch bệnh Covid-19 tại chợ, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ cụ thể như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại siêu thị, chợ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ theo nội dung hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo.

3. Các đơn vị quản lý chợ, siêu thị, cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ trên địa bàn tỉnh: Tổ chức quán triệt, phố biến đến cán bộ quản lý, người lao động, người bán hàng, người mua hàng tại cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn tại phụ lục kèm theo. Đồng thời trích yếu nội dung về trách nhiệm của người mua hàng, trách nhiệm của người bán hàng và niêm yết tại cổng ra vào siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống để mọi người biết và thực hiện.

- Phụ lục hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại siêu thị; hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh; hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ xem tại đây.

- Hình thức thể hiện nội dung về trách nhiệm của người mua hàng xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu