Đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm việc tại tỉnh Lai Châu.


2021-01-08 - Sáng ngày 08⁄1⁄2020, Đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo do đồng chí Nguyễn Thế Vịnh - Giám đốc Trung tâm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương làm Trưởng đoàn cùng Đoàn công tác và đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã đến làm việc tại tỉnh Lai Châu.

  Về phía tỉnh Lai Châu, tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đã thông tin tới Đoàn công tác về tình hình Dự án Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi do WB tài trợ. Theo đó, tính đến hết năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 106/106 xã, phường, thị trấn (đạt 100%); 900/956 thôn bản (đạt 94%), 98.707/103.752 hộ dân (đạt 95,1%) được sử dụng điện lưới quốc gia. Còn lại 56/956 thôn bản (chiếm 6%) và 5.045/103.752 hộ dân (chiếm 4,9%) chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Trên địa bàn tỉnh đã đưa vào vận hành 2.144 km đường dây trung áp; 1.158 trạm biến áp với tổng công suất 194.295kVA; 1.689 km đường dây hạ áp cấp điện lưới quốc gia cho 106/106 xã, phường, thị trấn.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đang triển khai thực hiện 02 dự án, gồm: Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu; Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư xây dựng cấp điện lưới quốc gia cho các thôn bản, các hộ chưa được sử dụng điện.

Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh Lai Châu vẫn còn 56 thôn bản và 5.045 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Nguồn vốn Trung ương bố trí cho các dự án đầu tư phát triển hệ thống lưới điện đã được phê duyệt còn chậm; việc đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia bằng nguồn năng lượng tái tạo không hiệu quả do các dự án năng lượng tái tạo có chất lượng điện năng kém, độ tin cậy cung cấp điện thấp không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, độ bền của thiết bị thấp, chi phí quản lý vận hành lớn, hiệu quả không cao…

Đồng thời, tỉnh Lai Châu cũng kiến nghị với Đoàn công tác, đề nghị Bộ Công Thương một số nội dung: Bổ sung dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -  2025 và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với tiến độ cấp vốn ngân sách Trung ương. Chuyển tiếp Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đẩy nhanh các thủ tục bố trí vốn cho Dự án để sớm triển khai thực hiện. Cho phép bổ sung các thôn bản, cụm dân cư chưa có kế hoạch cấp điện lưới quốc gia vào phạm vi cấp điện của Dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia ngày càng được nâng lên. Có được kết quả đó là có sự hỗ trợ tích cực, tài trợ của Ngân hàng Thế giới… Tuy nhiên, để các Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh hiệu quả cần có sự bàn bạc thống nhất cụ thể trong việc lựa chọn phương án một cách tốt nhất, sớm nhất, chi phí thấp nhất, đem lại hiệu quả sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu của người dân các thôn bản chưa có điện. Đồng thời, đề nghị Công ty Điện lực miền Bắc báo cáo những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thi công Dự án.

Đồng chí Nguyễn Thế Vịnh - Giám đốc Trung tâm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương nhấn mạnh: Hiện tỉnh Lai Châu cũng đang triển khai một số dự án khác trong chương trình 135, 30a dành cho đồng bào các dân tộc có đầu tư cho ngành điện, do vậy đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục rà soát danh mục các thôn bản phát sinh để điều chỉnh bổ sung vào dự án mới… Đồng thời, mong muốn tiếp tục có sự hợp tác của tỉnh và chính quyền các địa phương trong triển khai các Dự án cấp điện nông thôn cho các thôn bản chưa có điện góp phần chăm lo đời sống cho đồng bào, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.  

Nguồn:Trần Thu