Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-12-22 - Ngày 15⁄12⁄2020, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ban hành Chương trình số hành động số 05-CTr⁄ĐUK về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

               Chi tiết Chương trình hành động số 05-CTr/ĐUK xem tại đây

Nguồn:Trần Thu