Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-12-22 - NGày 15⁄12⁄2020, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 39-KH⁄ĐU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                              Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu