Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 5 năm 2014


2014-06-02 - Sáng ngày 02⁄6, Cụm huấn luyện tự vệ số 5 do Sở Công thương là đơn vị đăng cai đã khai mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 5 năm 2014.

Tham dự Lễ khai mạc có Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Ban CHQS thành phố, Ban Chính trị, Ban Tham mưu, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, tổ giáo viên của Ban CHQS thành phố, Sở Văn hóa-Thể thao và du lịch, Sở ngoại vụ, Cục Thống kê, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Hội Chữ Thập đỏ, Sở Công thương và các đồng chí chiến sĩ tự vệ trong cụm huấn luyện.

Trong thời gian từ ngày 02 - 08/6, các học viên được huấn luyện các nội dung: Về Chính trị: Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa về nội dung cơ bản của pháp luật về DQTV; Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trong xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc và Đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Về Quân sự: Rèn luyện cho các chiến sĩ tự vệ về kỹ thuật chiến đấu bộ binh như: Tìm hiểu về một số loại vũ khí; công sự; ngụy trang; kỹ thuật; chiến thuật chiến đấu của tiểu đội, trung đội và cuối cùng kiểm tra bắn đạn thật.

Trong đợt huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị một lượng kiến thức nhất định về những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống để góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguồn:Trần Thu