Lai Châu: Tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, thông tin thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế


2020-12-14 - Thực hiện Quyết định số 1008⁄QĐ-UBND, ngày 27⁄8⁄2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020. Sáng ngày 14⁄12⁄2020, Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức khai giảng khóa “Tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, thông tin thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế”.

Dự lớp tập huấn, có đại diện Lãnh đạo: Phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu; Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận - Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương và trên 30 học viên là đại diện lãnh đạo, quản lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác công thương của Phòng kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, cách thức tổ chức, vận hành doanh nghiệp; những nội dung cơ bản trong xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường; thông tin về những chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong những năm qua của Đảng và Nhà nước, cũng như tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, các học viên còn được tham gia các bài tập nhóm qua đó cùng nhau thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi sự doanh nghiệp; lập kế hoạch kinh doanh cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong phát triển thị trường.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực công thương và đại diện lãnh đạo quản lý của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguồn:Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu