Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực Công Thương


2020-12-09 - Ngày 07⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 19⁄CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm chủ động ứng phó và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của dịch bệnh; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; ngày 08⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2098⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau:

 1. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu nhất là mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp triển khai các giải pháp điều tiết cung cầu hàng hóa khi có biến động thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến khi dịch bệnh xảy ra.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại các siêu thị, chợ, nhà hàng theo “Thông điệp 5K” của Bộ Y Tế và nội dung hướng dẫn được ban hành kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. Các đơn vị kinh doanh mặt hàng thiết yếu; các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh: Chủ động nắm bắt thị trường, tình hình diễn biến dịch bệnh để có kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại các siêu thị, chợ, nhà hàng theo “Thông điệp 5K” của Bộ Y Tế và nội dung hướng dẫn được ban hành kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu để đảm bảo vừa thực tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định và cung ứng hàng hóa ra thị trường phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

Nguồn:Trần Thu