Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-12-02 - Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Chi tiết Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 23/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV xem tại đây

Nguồn:Trần Thu