Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021


2020-12-03 - Ngày 02⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2803⁄KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021.

 

      Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM