XNK

Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020


2020-11-26 - Ngày 23⁄11⁄2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1357⁄XNK-NS về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020

                                  Chi tiết văn bản xem tại đây.              

Nguồn:Phòng QLTM