Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 298,55 tỷ đồng


2014-05-30 - Thị trường giá cả hàng hóa trong tháng 5 so với tháng 4 tăng nhẹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5⁄2014 ước tăng 0,7% so với tháng 4⁄2014, tăng 2,28% so với tháng 12⁄2013 và ước tăng 4,37% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2014 ước đạt 298,55 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 4/2014, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2013; kinh tế tập thể ước đạt 3,85 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2013; kinh tế cá thể ước đạt 178,29 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2013; kinh tế tư nhân ước đạt 107 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 256,44 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2013; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 22,7 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013; doanh thu dịch vụ ước đạt 19,43 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Xăng dầu các loại 3.830,3 tấn (trong đó dầu hoả 5,74 tấn); muối iốt và sản phẩm từ muối 202,2 tấn; giống nông nghiệp 170 tấn; vật tư nông nghiệp 1.330,9 tấn; giấy vở học sinh 25,2 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.555,1 triệu đồng; hàng nông sản 2.085 tấn.

Nguồn:Trần Thu