Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025


2020-11-11 - Ngày 05⁄11⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2837⁄QĐ-BCT ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025.

 

                           Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Trần Thu