Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm


2020-11-09 - Để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh; ngày 05⁄11⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2526⁄UBND-VX, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

          1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Công văn số 865/UBND-VX ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg về an toàn thực phẩm; Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

          2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn trường học và các cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn cho trường học tại các địa phương. Phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

          3. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các đối tượng, đặc biệt là các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền vững và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng; biểu dương các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp xuất ăn sẵn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

         4. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trên địa bàn, chú trọng bảo đảm toàn bộ bếp ăn tập thể tại trường học trên địa bàn phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không có đơn vị không bảo đảm an toàn thực phẩm được phép hoạt động. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu và điều trị, điều tra, xử lý, kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

          Chi tiết Văn bản xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu