Tập huấn, sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2014


2014-05-22 - Thực hiện Thông tư số 27⁄2013⁄TT-BCT ngày 31⁄10⁄2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

Sáng ngày 22/5/2014, tại Hội trường Khách sạn Phương Thanh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Lai Châu phối hợp với Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn, sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho 27 học viên thuộc các phòng, ban và các chi nhánh điện lực ở các huyện, thành phố trực thuộc Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu.

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 22/5/2014 đến ngày 24/5/2014, trong thời gian tập huấn các học viên được giới thiệu hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động điện lực và an toàn sử dụng điện như Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (thay thế Nghị định số 105/2005/NĐ-CP); Thông tư 30/2013/TT-BTC quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện…

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, các học viên đạt tiêu chuẩn sát hạch sẽ được cấp chứng nhận và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.

Nguồn:Phương Ngân (Trung tâm KC&XTTM)