Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-09-11 - Ngày 10⁄9⁄2020, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Văn bản số 15-KH⁄ĐU về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

                         Chi tiết Văn bản xem tại đây

Nguồn:TT