Kế hoạch của Đảng bộ Sở Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-10-08 - Ngày 05⁄10⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương ban hành văn bản số 18-KH⁄ĐU về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

                              Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu