Lai Châu: Kết quả 4 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 2088⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


2014-05-19 - Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh về đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh với chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai nghiêm túc, gắn với việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây lan dịch bệnh sang người.

Sau 4 tháng triển khai thực hiện Đề án, các lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra, xử lý 68 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm, thu giữ 28.933 con gà, vịt, ngan giống; 17.050 quả trứng; 2.877 kg gà, vịt lông; 190 kg gà, 210 kg đùi gà đông lạnh; 58 kg vịt thương phẩm; 50 con chim bồ câu; 60 kg sản phẩm gia cầm; trị giá tịch thu tiêu hủy ước tính  hơn 735,7 triệu đồng; phạt VPHC là 29,5 triêu đồng.

Thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm gia cầm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm bất hợp pháp tới các cơ sở vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm và người dân thấy rõ tác hại nguy hiểm lây lan dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia từ bên ngoài vào tỉnh, đặc biệt các khu vực giáp biên giới, hai bên cánh gà cửa khẩu, chợ biên giới, đường mòn, lối mở, các điểm tập kết mua bán gia cầm, các điểm giết mổ gia cầm tập trung, các chợ, gắn với việc thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường theo quy định, nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì chế độ thông tin báo cáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi  buôn bán, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép theo quy định của pháp luật./.

Nguồn:H.Thu