Triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai


2020-09-22 - Thực hiện Chỉ thị số 14⁄CT-BCT ngày 15⁄9⁄2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai; Công văn số 6650⁄BCT-ATMT ngày 08⁄9⁄2020 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện. Ngày 21⁄9⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1605⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố; Cục quản lý thị trường và Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu cung ứng kịp thời cho nhân dân, chú trọng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; phối hợp thực hiện tốt dự phòng tại chỗ.

2. Công ty Điện lực Lai Châu rà soát, kiểm tra các công trình, gia cố các vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra, phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào công trình điện theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra.

3. Chủ đầu tư các công trình thủy điện chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mọi tình huống. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý kịp thời tình huống xảy ra, đặc biệt là sự cố gây mất an toàn. Bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp. Kiểm tra, đánh giá an toàn đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết. Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống loa, còi, phát thanh, đèn, cột thủy trí, biển báo...) đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng, nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống theo dõi giám sát phục vụ vận hành, điều tiết lũ như: Các camera giám sát xả nước, thiết bị đo mực nước, lưu lượng tự động và thực hiện kết nối truyền dữ liệu về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định. Các công trình thủy điện đang thi công, phải thực hiện phương án ứng phó với thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập quy định tại Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

 

Nguồn:Trần Thu