Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-08-15 - Ngày 10⁄8⁄2020, Đảng ủy Khối các cơ qun và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01-CTr⁄ĐUK thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                  Chi tiết Chương trình hành động xem tại đây

Nguồn:Trần Thu