Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020


2020-09-09 - Ngày 07⁄9⁄2020, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 363⁄KH-BCĐ triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020

 

                                               Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu