Vận hành cửa xả điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào lúc 14h00 ngày 18⁄8⁄2020.


2020-08-18 - Ngày 18⁄8⁄2020, Công ty thủy điện Sơn La ban hành văn bản số 1375⁄TĐSL-KTAT về việc vận hành cửa xả điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu, theo đó Công ty thủy điện Sơn La sẽ vận hành mở cửa đập tràn xả lũ để điều tiết duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường (cao trình 295.00m), với các thông tin như sau:

Tùy theo lưu lượng nước về hồ, dự kiến mở điều tiết 5 cửa xả mặt với độ mở từ 0,5m đến 4m lúc 14h00 ngày 18/8/2020. Tổng lưu lượng xả qua đập dự kiến khoảng từ 1513 m3/s đến 3500 m3/s, trong đó lưu lượng qua tổ máy là 1513 m3/s, lưu lượng qua tràn khoảng 96 m3/s đến 1987 m3/s.

Mực nước tại trạm thủy văn Mường Lay khi tổng lưu lượng qua đập thủy điện Lai Châu là 3500 m3/s ở cao độ khoảng từ 199 đến 200m.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở thượng và hạ lưu đập thủy điện Lai Châu,Sở Công Thương đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè thông báo cho Nhân dân và chính quyền địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn khu vực thượng và hạ du công trình thủy điện Lai Châu.

 

Nguồn:Phòng QLNL