V⁄v tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển thủy sản qua biên giới


2020-08-07 - Ngày 07⁄8⁄2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 34⁄BCĐ-QLTT v⁄v tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển thủy sản qua biên giới.

                                       

                                                  Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn:Trần Thu