Hưởng ứng, tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa.


2020-08-05 - Thực hiện Công văn số 1521⁄UBND-KTN ngày 30⁄7⁄2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1227⁄VPUBND-KTN ngày 28⁄7⁄2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa.

Nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 03/8/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1275/SCT-QLTM đề nghị Liên Minh hợp tác xã tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động, khuyến kích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, cụ thể:

- Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam” thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mại và tham gia các hoạt động ý nghĩa của chương trình tại website chính thức http://nhandienhangvietnam.vn và Fanpage Tự hào hàng Việt Nam http://www.facebook.com/tuhaohangvietnam.vn.

- Chương trình Khu Nông sản - Đặc sản Việt: Thời gian tổ chức từ tháng 7 năm 2020, tại số 19 đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Khu vui chơi - Ẩm thực - Mua sắm - Nông sản - Đặc sản Việt Terzone). Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ An Khang Land, số điện thoại 0938.716.163/0938.614.589.

- Tổ chức tuần hàng OCOP: Dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam, số điện thoại: 0913.806.820.

- Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2020: Thời gian tổ chức từ ngày 09 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2020 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, số 01 đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin liên hệ: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0989.835.779/0933.638.568.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động kích cầu tiêu dùng thông qua việc thực hiện các chương trình ưu đãi khuyến mại; Chương trình Khu Nông sản - Đặc sản Việt, Tổ chức tuần hàng OCOP, Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2020; đồng thời, đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa hoặc Sở Công Thương (qua phòng Quản lý thương mại), số điện thoại: 0213.3876.923.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng, Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLTM