Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh Ủy


2020-08-05 - Ngày 04⁄8⁄2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 273-CV⁄BCSĐ về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

 

                           Chi tiết Công văn xem tại đây

Nguồn:Trần Thu