Mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP. HCM và các tỉnh, thành phố năm 2020


2020-07-20 - Ngày 03⁄7⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Giấy mời số 4857⁄BCT-TTTN về việc tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP. HCM và các tỉnh, thành phố năm 2020

 

                                               Chi tiết Giấy mời xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM