Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025


2020-07-11 - Ngày 06⁄7⁄2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1344⁄KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

 

            Chi tiết Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu