Triển khai “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 - Vietnam Grand Sale 2020”.


2020-06-30 - Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1635⁄QĐ-BCT về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020-Vietnam Grand Sale 2020”. Để hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020-Vietnam Grand Sale 2020” nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng nội địa của tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giảm lượng hàng tồn kho, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ngày 26⁄6⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1022⁄SCT-QLTM đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại với các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Hình thức khuyến mại

Các đơn vị lựa chọn các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động khuyến mại, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng; nếu có khó khăn vướng mắc cần hỗ trợ, liên hệ: Phòng Quản lý thương mại, số điện thoại: 0213.3876.923.

 

 

Nguồn:Phòng QLTM