Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2020-06-25 - Ngày 24⁄6⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 21⁄2020⁄QĐ-UBND Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

                                                              Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM