Phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020.


2020-06-12 - Thực hiện Công văn số 1100⁄UBND-KTN ngày 03⁄6⁄2020 của UBND tỉnh về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020; ngày 11⁄6⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 899⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu và Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng đảm bảo an toàn cho công trình; các công trình có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính; công trình có gắn pano, bồn nước trên cao… phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường; kịp thời cảnh báo các nguy cơ sạt lở, lũ quét cho nhân dân trong khu vực công trình (nếu có).

2. Đối với các công trình thủy điện đang thi công xây dựng: Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trong quá trình thi công theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

3. Đối với các công trình có sử dụng cột điện ly tâm bê tông cốt thép: Thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá hiện trạng và gia cường, chống néo đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

4. Đối với các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành: Rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn đập, đảm bảo an toàn cho công trình, người và tài sản nhân dân phía hạ du.

 

Nguồn:Phòng QLNL